Tenesin (tennessine) elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Tenesin (Tenessin) elementi üzerinde tenesinin simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Tenesin elementi
(illüstrasyondur)
Tenesin (tennessine), simgesi Ts, atom numarası 117, atom ağırlığı 294 olan yapay olarak üretilen, radyoaktif, metalik, süper-ağır bir elementtir. Periyodik tabloda 7A grubunda 7. periyotta bulunur. Y. Oganessian ve arkadaşları tarafından 2009'da Rusya'da keşfedilmiştir. Keşfedilen en son ve en yeni elementtir (şimdilik).

Tenesin, 249Berkelyum atomlarının 48Kalsiyum iyonlarıyla bombalanmasıyla üretilmiştir. Saniyede yaklaşık 7 trilyon 48Kalsiyum iyonuyla ışık hızının yüzde 10'uyla yapılan bombardıman 70 gün sürmüştür. Tenesinin en kararlı izotopu olan 294Tenesin, yaklaşık 80 milisaniyelik bir yarı ömre sahiptir. Alfa bozunması yoluyla 290Moskovyuma dönüşür.

Tenesin (Tenessin) atomu ve elektronları
Tenesin atomu elektron kabuk modeli
Kimyasal özelliklerinin onaylanması için çok az sayıda sentezlenen tenesinin şu anda temel bilimsel araştırmaların dışında herhangi bir kullanım ve uygulama alanı yoktur.

Tenesin Element Özellikleri
Simgesi:Ts
Atom Numarası:117
Grup:Halojen (varsayım)
Kristal Yapısı:Bilinmiyor
Atomik Ağırlığı:(294)
Proton Sayısı:117
Nötron Sayısı:
(en bol izotopundaki)
177
Elektron Sayısı:117
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,32,18,7(?)
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5 (varsayım)
Değerlik (valans):
Erime Noktası:
Kaynama Sıcaklığı:
İyonlaşma enerjisi:
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:
1. İyonizasyon Potansiyeli:
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:50 milisaniye
Bilinen izotopları:291Ts, 292Ts, 293Ts, 294Ts
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa bozunması
Oksidasyon Durumu:
Yoğunluk @ 293 K:
Özgül Isı:
Buharlaşma Isısı:
Füzyon Isısı:
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )