Nihonyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Nihonyum elementi üzerinde nihonyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Nihonyum elementi
(illüstrasyon)
Nihonyum, simgesi Nh, atom numarası 113, atom ağırlığı 286 olan yapay olarak üretilen ve metal olduğu varsayılan, radyoaktif, süper-ağır bir elementtir. Periyodik tabloda 3A grubunda 7. periyotta bulunur. K. Morita ve arkadaşları tarafından 2004 de Japonya'da keşfedilmiştir ve Asya kıtasında sentezlenen ilk elementtir.

Nihonyum, 209Bizmut atomlarının ışık hızının yüzde 10'una kadar hızlandırılmış 70Çinko iyonlarıyla bombalanmasıyla elde edilmiştir. Nihonyumun en kararlı izotopu olan 286Nihonyum, yaklaşık 20 saniyelik bir yarı ömre sahiptir ve alfa bozunmasıyla 282Röntgenyuma dönüşür.

Nihonyum atomu ve elektronları
Nihonyum atomu elektron kabuk modeli
Sadece birkaç atomu üretilen Nihonyumun, temel bilimsel araştırmaların dışında herhangi bir kullanım alanı bulunmamaktadır.

Nihonyum Element Özellikleri
Simgesi:Nh
Atom Numarası:113
Grup:Metal
Kristal Yapısı:Bilinmiyor
Atomik Ağırlığı:(286,18)
Proton Sayısı:113
Nötron Sayısı:
(en bol izotopundaki)
173
Elektron Sayısı:113
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,32,18,3(?)
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1
Değerlik (valans):
Erime Noktası:
Kaynama Sıcaklığı:
İyonlaşma enerjisi:
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:
1. İyonizasyon Potansiyeli:
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:20 dakika
Bilinen izotopları:283Nh, 284Nh … 287Nh
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:
Yoğunluk @ 293 K:
Özgül Isı:
Buharlaşma Isısı:
Füzyon Isısı:
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )