Moskovyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 2
Moskovyum elementi üzerinde moskovyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Moskovyum elementi
(illüstrasyondur)
Moskovyum, simgesi Mc, atom numarası 115, atom ağırlığı 289 olan yapay olarak üretilen ve metal olduğu varsayılan radyoaktif süper-ağır bir elementtir. Periyodik tabloda 5A grubunda 7. periyotta bulunur. Y. Oganessian ve arkadaşları tarafından 2003'de Rusya'da keşfedilmiştir.

Moskovyum siklotron adı verilen bir parçacık hızlandırıcıda 243Amerikyum atomlarının 48Kalsiyum iyonlarıyla bombalanmasıyla elde edilmiştir. Bombalama, bir 287Moskovyum atomuyla üç 288Moskovyum atomu üretmiştir ve atomlar hızla bozunarak başka elementlere dönüşmüştür.

Moskovyum atomu ve elektronları
Moskovyum atomu elektron kabuk modeli
Moskovyumun en kararlı izotopu olan 289Moskovyum yaklaşık 220 milisaniyelik bir yarı ömre sahiptir ve alfa bozunmasıyla 285Nihonyuma dönüşür.

Moskovyumun sadece birkaç atomu üretildiği ve bunların da çok kısa yarı ömürlü olması nedeniyle, şu anda temel bilimsel araştırmaların dışında moskovyum için herhangi bir kullanım alanı bulunmamaktadır.

Moskovyum Element Özellikleri
Simgesi:Mc
Atom Numarası:115
Grup:Metal
Kristal Yapısı:Bilinmiyor
Atomik Ağırlığı:(289,19)
Proton Sayısı:115
Nötron Sayısı:
(en bol izotopundaki)
174
Elektron Sayısı:115
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,32,18,5(?)
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3
Değerlik (valans):
Erime Noktası:
Kaynama Sıcaklığı:
İyonlaşma enerjisi:
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:
1. İyonizasyon Potansiyeli:
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:1 dakika
Bilinen izotopları:287Mc, 288Mc … 291Mc
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:
Yoğunluk @ 293 K:
Özgül Isı:
Buharlaşma Isısı:
Füzyon Isısı:
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 2 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 2


Anonim:
Selamlar, yarılanma ömrü 1 saniye olmayacak mı?
10/8/20 21:10
admin:
1 dakika, Mc-291 (moscovium-291) için tahmini yarılanma ömrüdür. Diğer izotopları 1 saniye ve altındadır.
10/8/20 23:11