Terminoloji nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Çeşitli sağlık terimlerinden oluşan tıbbi terminoloji bulutu
Tıbbi terminoloji
  1. Bir sanat, bir bilim veya bir teknik alanında kullanılan, sadece o alana özgü özel sözcük ve ifadelerin tümü: Tıbbi terminoloji; insan anatomisini, fizyolojisini (organları, sistemleri ve işlevlerini), vücut bölgelerini, hastalıkları, klinik uygulamalar ile birlikte tanısal görüntüleme ve laboratuvar testlerini, ameliyatları ve tanıları açıklayan terimlerden oluşur.
  2. Bir dilde kullanılan bütün terimleri ya da bir bilim, sanat dalındaki kelimeleri inceleyen (toplayan ve yeni terimler oluşturan) bilgi alanı, terim bilimi: Bilim eserlerinin çoğalması da sadece her alanda bilim adamlarının çokluğuyla değil; oturmuş, tutarlı ve yoruma kapalı terminoloji sözlüklerinin varlığına da bağlıdır. (İlgili cümle kaynağı: İ. Sarı)
( 0 soru/yorum )