Oganeson elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Oganeson elementi üzerinde oganesonun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Oganeson elementi
(illüstrasyondur)
Oganeson (oganesson), simgesi Og, atom numarası 118, atom ağırlığı 294 olan, yapay olarak üretilen ve gaz olduğu varsayılan radyoaktif süper-ağır bir elementtir. Periyodik tablonun 8A grubunda 7. periyotta bulunur ve periyodik tablonun en son elementidir. Y. Oganessian ve arkadaşları tarafından 2002'de Rusya'da keşfedilmiştir.

Oganeson 249Kaliforniyum atomlarının 48Kalsiyum iyonlarıyla bombalanmasıyla elde edilmiştir. Yaklaşık 2300 saat süren ve toplamda 2.5 × 1019 kalsiyum iyonu ile gerçekleştirilen bombalama, üç 294Oganeson atomuyla birlikte üç de serbest nötron üretmiştir.

Oganeson atomu ve elektronları
Oganeson atomu elektron kabuk modeli
Oganesonun en kararlı izotopu olan 294Oganeson, yaklaşık 0.89 milisaniyelik bir yarı ömre sahiptir ve alfa bozunması yoluyla 290Livermoryuma dönüşür. Çok az sayıda üretilen atomu ve oldukça kısa yarı ömürleri nedeniyle oganesonun temel bilimsel araştırmalar dışında herhangi bir kullanım ve uygulama alanı yoktur.

Oganeson Element Özellikleri
Simgesi:Og
Atom Numarası:118
Grup:Soy Gaz
Kristal Yapısı:Bilinmiyor
Atomik Ağırlığı:(294,21)
Proton Sayısı:118
Nötron Sayısı:
(en bol izotopundaki)
176
Elektron Sayısı:118
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,32,18,8(?)
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6 (varsayım)
Değerlik (valans):
Erime Noktası:
Kaynama Sıcaklığı:
İyonlaşma enerjisi:
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:
1. İyonizasyon Potansiyeli:
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:5 milisaniye
Bilinen izotopları:293Og 294Og
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:
Yoğunluk @ 293 K:
Özgül Isı:
Buharlaşma Isısı:
Füzyon Isısı:
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )