Müsteşar nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
MİT Müsteşarlığı giriş nizamiyesi ve nöbet tutan güvenlik görevlileri
Başbakana bağlı MİT Müsteşarlığı
  1. Kendisinden bilgi alınan, kendisine danışılan, kendisiyle istişare edilen kimse.
  2. Bakanlıklarda, elçiliklerde bakan veya büyükelçiden sonra gelen en büyük yönetici: Bakan önce Müsteşar'a sonra da özel kalem müdürüne baktı. Olur, işaretini aldıktan sonra “Tamam” diyerek onayladı. (derleme cümle)


Müsteşar, başbakanlık ve bakanlıklarda danışmanlık ve yardımcılık etmek üzere görevlendirilen en yüksek dereceli devlet memurudur. Osmanlılarda geleneksel kethüdalığın yerini alan müsteşarlık, Sultan II. Mahmut döneminde Batılılaşma hareketi içinde nazırlıklara yardımcı olmak üzere kuruldu. Tanzimat'tan sonra vezirlik payesi de verilen müsteşarlar, o tarihten bu yana bürokratik yapılanma içinde önemli bir yer tutarlar. (Zekeriya Yıldız)
( 0 soru/yorum )