Müstamel nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Kullanılan, istimal edilen: Bu vasıfları haiz olan bu kanun evvel emirde, hiç değilse, milletin, o kanunu okuyabilenlerinin anlayabileceği bir sadelikte, o cemiyet içinde en çok müstamel kelimeler kullanılarak kaleme alınmak gerektir (İlgili cümle kaynağı: A. Toplu).
  2. Yeni olmayan, kullanıldığı belli olan, kullanılmış, eski: Gariban kesimin alışveriş çarşısıydı Tahtakale. Müstamel elbise satan yerlere bit pazarı da derlerdi (A. Aldoğan).
( 0 soru/yorum )