Müstecir nedir? Müsteciren ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kira karşılığında bir şeyi veya yeri tutan kimse, kirayla tutan, kiralayan, kiracı: Bir müstecirin gölü kiralamış olduğu ve gölde balık avcılığı yaptıracağı söyleniyordu (H. Serinken). Aşıkların fasıl yaptıkları kahvehanelerin büyük bir kısmının işletmecileri müstecir durumundadır (M. Özarslan). Müstecirler kira ile zeytinliği tuttukları müddetçe bakımı da üzerlerine almış bulunurlar. (Çalışmalar)


  • Müsteciren: Kiracı olarak kira ile tutularak: Fener yolunda oturduğum evin bir kısmında esbak Maliye Nazırı Sabri Bey müsteciren ikamet ederdi. (İlgili cümle kaynağı: R. H. Karay)
( 0 soru/yorum )