müstantik:

Müstantik nedir? Müstantiklik ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Sanıkları sorguya çeken yargıç, sorgu hakimi, sorgu yargıcı. Müstantik bey "Bu adamlar olduğuna yemin eder misin?" diye sordu. Kadın feryat ederek "Evet efendim, evet... Ederim... Elbette ederim" diye cevapladı. (Ö. Türkoğlu)

  • Müstantiklik: Sorgu yargıçlığı. Müstantiklik gayet mühim bir şeydir. Hatta mahkeme azalığından daha mühimdir. Çünkü tek başına karar ittihaz edecektir. (İlgili cümle kaynağı: A. Mumcu)