Müstantik nedir? Müstantiklik ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Sanıkları sorguya çeken yargıç, sorgu hakimi, sorgu yargıcı: Müstantik bey "Bu adamlar olduğuna yemin eder misin?" diye sordu. Kadın feryat ederek "Evet efendim, evet... Ederim... Elbette ederim" diye cevapladı. (Ö. Türkoğlu)

  • Müstantiklik: Sorgu yargıçlığı: Müstantiklik gayet mühim bir şeydir. Hatta mahkeme azalığından daha mühimdir. Çünkü tek başına karar ittihaz edecektir. (İlgili cümle kaynağı: A. Mumcu)
( 0 soru/yorum )