Müstemleke nedir? Müstemlekeci ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Müstemleke sömürge (sömürülen ülke) demektir. Sömürge, bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülkedir. Onlara: "Türkleri neden bu kadar çok seviyorsunuz?" diye sordum. Şu cevabı verdi:" Siz dünyada müstemleke olmamış tek Müslüman ülkesiniz. Onun için sizi çok seviyoruz." (İlgili cümle kaynağı: S. Ayverdi)


  • Müstemlekeci: Sömürgesi olan, bir ülkeyi sömüren ülke: Dünyayı dize getirmiş, müstemlekecilik anlayışına iltifat etmemiş, tabi kavimlere adalet, nizam ve vicdan hürriyeti vermiş olduğumuzu hatırlatacak o büyük hafızayı kim talan etmiş, yağmaya verip viraneye çevirmişti...
( 0 soru/yorum )