Meydan nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 1
İstanbul Beyazıt meydanı tasarımı
Beyazıt meydanı
 1. Düz, açık ve geniş yer, alan: Daha tiyatroya giderken kar başlamıştı. Çıkınca meydanı bembeyaz buldum. (İlgili cümle kaynağı: Sait Faik)
 2. Yarışma ya da karşılaşma yeri: Er meydanı, savaş meydanı.
 3. Ortalık: Meydanda kimse kalmadı.
 4. (Bektaşi ve Mevlevi tekkelerinde) Zikir ve devran yeri.
 5. Fırsat ya da olanak: Meydan vermemek, meydan kalmamak.
 6. Birçok deyimde "oluş" ya da "belirme" anlamıyla geçer.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "meydan" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Meydan almak: (İstenmeyen şeyler için) Geniş ölçüde olmak.
 • Meydan aramak: Fırsat gözetmek, olanak aramak.
 • Meydan bulamamak: (deyiminin anlamı) Fırsat bulamamak.
 • Meydan (birine, bir şeye) kalmak: Ortada engel olacak kimse ya da şey bulunmamak.
 • Meydan kalmamak: Bir şeyin yapılmasına fırsat olmamak ya da gerek kalmamak.
 • Meydan okumak: Korkmadığını, çekinmediğini açıkça bildirmek, belirtmek, korkutmak.
 • Meydan vermemek: Olumsuz, kötü bir durumdan kaçınmak.
 • Meydana atılmak:
  1. İleri sürülmek, herkesin bilgisine sunulmak.
  2. Bir işe karışmak için ortaya çıkmak.
 • Meydana atmak: Ortaya çıkarmak.
 • Meydana çıkarmak:
  1. Açıklığa kavuşturmak, belli etmek.
  2. Bulup ortaya çıkarmak.
 • Meydana çıkmak:
  1. Belli olmak.
  2. Ortaya çıkmak.
 • Meydana dökmek: Hepsini sergilemek, herkese göstermek.
 • Meydana düşmek: Herkesin içine karışmak.
 • Meydana gelmek: Olmak, oluşmak.
 • Meydana getirmek: Olmasını sağlamak, oluşturmak.
 • Meydana koymak: Yapıp ortaya çıkarmak.
 • Meydana sürmek: Kışkırtmak.
 • Meydana vurmak: Belli etmek.
 • Meydanda bırakmak: Açıkta bırakmak.
 • Meydandan çekilmek: Yok olmak, ortadan kaybolmak.
 • Meydandan kaldırmak: Saklamak, gizlemek, göz önünden kaldırmak.
 • Meydanı bırakmak: Savunduğu şeyden ya da yarışmadan çekilmek.
 • Meydanı boş bulmak: Kendisini engelleyecek kimse görmeyerek aşırı davranışlara kalkışmak.


İlgili birleşik fiil ve kelimeler


 • Meydan başı: (tarih) Osmanlı ordusu acemi ocağı subaylarından biri.
 • Meydan dayağı: Eskiden, ceza olarak açıkta ve kalabalık içinde suçlulara atılan dayak.
 • Meydan etmek: (edebiyat) (Saz şairleri için) Bir araya gelerek sazla şiirler okumak, yarışmak.
 • Meydan kalfası: (tarih) Osmanlı donanmasında, taslaklara göre gemi parçalarını yontarak hazırlayan marangozlara verilen ad.
 • Meydan kasapları: (tarih) Yeniçeri ocağı mezbahalarında görevli kasapların adı.
 • Meydan savaşı: (askeri terim) Açık, düz arazide yapılan büyük savaş.
 • Meydan süpürgesi: Meydan, sokak, avlu vb. geniş alanları süpürmeye yarayan, saplı, büyük çalı süpürge.
 • Meydan şairi: Saz şairi, aşık.
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Anonim:
bu siteyi çok seviyorum
7/1/13 17:05