meydan:

Meydan nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 1
İstanbul Beyazıt meydanı tasarımı
Beyazıt meydanı
 1. Düz, açık ve geniş yer, alan.
  Daha tiyatroya giderken kar başlamıştı. Çıkınca meydanı bembeyaz buldum. (İlgili cümle kaynağı: Sait Faik)
 2. Yarışma ya da karşılama yeri.
  Er meydanı.
 3. Ortalık.
  Meydanda kimse kalmadı.
 4. (Bektaşi ve Mevlevi tekkelerinde) Zikir ve devran yeri.
 5. Fırsat ya da olanak.
  Meydan vermemek.

Birçok deyimde "oluş" ya da "belirme" anlamıyla geçer.

Meydan ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "meydan" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Meydan almak: (İstenmeyen şeyler için) Geniş ölçüde olmak.
 • Meydan aramak: Fırsat gözetmek, olanak aramak.
 • Meydan bulamamak: (deyiminin anlamı) Fırsat bulamamak.
 • Meydan (birine, bir şeye) kalmak: Ortada engel olacak kimse ya da şey bulunmamak.
 • Meydan kalmamak: Bir şeyin yapılmasına fırsat olmamak ya da gerek kalmamak.
 • Meydan okumak: Korkmadığını, çekinmediğini açıkça bildirmek, belirtmek, korkutmak.
 • Meydan vermemek: Olumsuz, kötü bir durumdan kaçınmak.
 • Meydana atılmak:
  1. İleri sürülmek, herkesin bilgisine sunulmak.
  2. Bir işe karışmak için ortaya çıkmak.
 • Meydana atmak: Ortaya çıkarmak.
 • Meydana çıkarmak:
  1. Açıklığa kavuşturmak, belli etmek.
  2. Bulup ortaya çıkarmak.
 • Meydana çıkmak:
  1. Belli olmak.
  2. Ortaya çıkmak.
 • Meydana dökmek: Hepsini sergilemek, herkese göstermek.
 • Meydana düşmek: Herkesin içine karışmak.
 • Meydana gelmek: Olmak, oluşmak.
 • Meydana getirmek: Olmasını sağlamak, oluşturmak.
 • Meydana koymak: Yapıp ortaya çıkarmak.
 • Meydana sürmek: Kışkırtmak.
 • Meydana vurmak: Belli etmek.
 • Meydanda bırakmak: Açıkta bırakmak.
 • Meydandan çekilmek: Yok olmak, ortadan kaybolmak.
 • Meydandan kaldırmak: Sallamak, gizlemek, göz önünden kaldırmak.
 • Meydanı bırakmak: Savunduğu şeyden ya da yarışmadan çekilmek.
 • Meydanı boş bulmak: Kendisini engelleyecek kimse görmeyerek aşırı davranışlara kalkışmak.


Meydan ile ilgili diğer kelimeler


 • Meydan başı: (tarih) Osmanlı ordusu acemi ocağı subaylarından biri.
 • Meydan dayağı: Eskiden, ceza olarak açıkta ve kalabalık içinde suçlulara atılan dayak.
 • Meydan etmek: (edebiyat) (Saz şairleri için) Bir araya gelerek saçla şiirler okumak, yarışmak.
 • Meydan kalfası: (tarih) Osmanlı donanmasında, taslaklara göre gemi parçalarını yontarak hazırlayan marangozlara verilen ad.
 • Meydan kasapları: (tarih) Yeniçeri ocağı mezbahalarında görevli kasapların adı.
 • Meydan savaşı: (askeri terim) Açık, düz arazide yapılan büyük savaş.
 • Meydan süpürgesi: Meydan, sokak, avlu vb. geniş alanları süpürmeye yarayan, saplı, büyük çalı süpürge.
( 1 soru/yorum )

1 soru/yorum:


Anonim:
bu siteyi çok seviyorum
7/1/13 17:05