Yandan çarklı ne demektir? Anlamı


Yandan Çarklı Sandal
İki yanına yerleştirilmiş çarkların bir makineden devir almasıyla yürütülen gemi.

  • Yandan çarklı: (deyiminin anlamı) 1. Kollarını çok sallayarak ya da bir omzu düşük olarak yürüyen. 2. Şekeri yanına konmuş (kahve).
  • Yandan fırlama: (argo) Bıçkın, uçarı kimse.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

"Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.