Çelişki nedir? Çelişmek ne demektir?


Çelişki
Tenakuz, mütenakız eş anlamları.

  1. Özdeş olan iki şeyin birbirine karşıt görünmesi.
  2. (mantık) Bir şeyin aynı anda hem olumlanması hem de yadsınması durumu.
  3. (felsefe) İki ayrı durumun yeni ve daha üstün bir durumu gerçekleştirecek biçimde karşıtlaşması.
  4. (edebiyat) Sözlü yada yazılı anlatımda duygu, düşünce ve örneklemede görülen aykırılık, tutarsızlık.

  • Çelişik kavramlar: (felsefe) Birinin olumlanması, ötekinin yadsınmasını ve birinin yadsınması ötekinin olumlanmasını gerektiren kavramlar. Renkli renksiz kavramları çelişik kavramlardır.
  • Çelişik önermeler: (mantık) Özdeş yüklem ve özneyi kapsadıkları halde birbirleriyle çelişen, nitelik ve nicelik bakımından birinin doğruluğunu ötekinin yanlışlığını ve birini yanlışlığını ötekinin doğruluğunu gerektiren önermeler.
  • Çelişmezlik ilkesi: (felsefe) Bir şeyin aynı anda hem kendisi hem de kendisinden başka bir şey olmaması.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.