Çırpı nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir araya toplanmış dal parçaları, çalı çırpı
Çalı çırpı
  1. Dal ve budakların en ince kırılgan parçaları (çılpı). Çalı çırpı.
  2. Boyalı ve gergin bir sicimi yay gibi çeke bıraka çizgi çizme. Çırpı ipi.


  • Çırpı gibi: Kol bacak için çok ince ve zayıf.
  • Çırpı vurmak: Boyanmış ipin gerilmesi ve çırpılmasıyla yüzeylere çizgi çizme.
  • Çırpıya getirmek: Bir sıra üzerine getirmek.
( 0 soru/yorum )