Çetrefil nedir? Çetrefilli ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Çözülüp anlaşılamayacak kadar karışık, içinden çıkılması ve bir sonuca bağlanması güç olan şey.
    Doktor reçetesi gibi çetrefil mi çetrefil... (derleme cümle)
  2. Yanlış ve bozuk bir şive ile konuşulan, yapı ve ses kurallarına aykırı kullanılan dil.
    Tercümanlık yaparken karşılaştığım en büyük sıkıntı, çetrefil hukuk dilini anlayıp Türkçeye çevirmek ya da alengirli Latince karışımı tıbbi terimleri tercüme etmek... (İlgili cümle kaynağı: G. Gencer)


  • Çetrefilli: Karışık anlaşılması güç olan.
    Bilindiği gibi Klasik Türk edebiyatındaki birçok tür ve şekil için araştırmacılar tarafından çalışmalar hazırlanmış, ancak "Muamma" konusu bir türlü aydınlatılamamıştı. Belki de bunun en önemli sebebi konunun çok çetrefilli ve zor anlaşılır olmasındandır. (Maestro İnsan Kaynakları)
( 0 soru/yorum )