Çıkrık nedir? Çıkrıkçı ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Çıkrık kullanan bir teyze
Çıkrık
  1. Elle çevrilerek kuyudan kovayı çekmeye yarayan küçük araç.
  2. Eskiden iplik bükmek, iplik sarmak gibi işlerde kullanılan, el ya da ayakla çevrilen araç.
  3. (fizik) Büyük bir tekerlek ya da uzunca bir kolla kolaylıkla çevrilerek işletilen, ağır bir şeyi çekecek ipin sarılmasına yarayan ve bir eksen üzerinde dönen silindir.
  4. Oturarak kullanılan, işlenecek parçanın sıkıca dolandığı ip ya da kayış takılı yay biçiminde bir ağacın elle ileri geri hareket ettirilmesiyle çevrilen ve bıçağı ayak parmaklarıyla tutulan ağaç tornası.


  • Çıkrıkçı: Çıkrık ile ağaç işlemeyi meslek edinmiş kimse.
( 0 soru/yorum )