Çenk (çeng) nedir? Çengü çegane ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Çenk çalan bir bayan
Çenk
Çenk alaturka müzikte çok kullanılmış, arpa benzeyen telleri çekilerek çalınan bir saz. Anadolu toprakları üzerinde de arp tipi çalgılara milattan önceki dönemlerden itibaren rastlanılmaktadır. Türk minyatürlerinde arpın (çenk) bayramlarda, kutlamalarda, aşk manzaralarında ve hatta at sırtında dahi çalındığı görülmektedir. Türkler ... Enderun'da bulunan Cemaat-ı Mutrıban isimli müzik heyetinde Çengi Nimetullah, Çengi Behram, Çengi Hasan ve Çengi Mehmed gibi çeng sanatçılarının isimlerine rastlamak mümkündür.


  • Çengü çegane: Eskiden saz eğlentisi, eğlence. Nişanlıların kısa süren danslarından sonra, gene hava göbek havasına döndü. Artık tam bir çengü çegane... (İlgili cümle kaynağı: D. Ceyhun)
( 0 soru/yorum )