Füg nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Latince kaçma anlamına gelen füg, müzikte iki ya da daha fazla ses için kontrpuantal yapılı bir besteleme tekniğidir. Başlangıçta tek sesle sunulan bir konu (bir müzikal tema) farklı seslerde ve farklı aralıklarda birbirini izleyerek ve taklit ederek yinelenir ve bu durum bir kaçma-kovalama havası içinde eser boyunca ve konuya bağlı olarak sıklıkla devam eder. Bach'ın Füg Sanatı'nı düşünün. Bir müzik yapıtı olarak bu denli yalın, ama aynı zamanda bu denli karmaşık, zengin bir başka yapı daha var mıdır? (Sanat dünyamız)
( 0 soru/yorum )