Fraksiyon nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Fraksiyon (toplum bilim) bir örgüt ya da topluluk içindeki farklı görüş ve yaklaşımların ideolojik düzeyde bir kimlik kazanması sonucu ortaya çıkan gruplardan her biri.
    Sonra bir anlaşma yapıldı ve meclis kuruldu, içinde iki fraksiyon oluştu: Kütüphaneciler ve subaylar. Garip bir bileşim.
  2. Bir siyasi partinin içinde, partinin izlemekte olduğu ana siyasi çizgiye karşı olan, ayrı bir teşkilat merkezi bulunan ve partinin çoğunlukla aldığı kararlara karşı savaşan parti içi grup.
    Ağır siyasi bir yenilgiye uğramış olan bu parti, sürekli parti içi fraksiyon kavgaları içindeydi.
  3. (bilim, tıp, kimya) Parça, bölüm, kısım; bir bütünün ayrılabilen parçalarından her biri, kimyasal bileşiğin ayrılabilen unsurlarından her biri.
    Toprağı oluşturan taneler büyüklüklerine göre kum, silt ve kil olmak üzere üç temel fraksiyona ayrılır.
( 0 soru/yorum )