Gazel nedir ne demektir? Gazel örneği

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. (edebiyat) Divan şiirinde, genellikle aşk, kimi zamanda öğretici ve felsefi konuların işlendiği, 5 - 15 beyitten oluşan, ilk beytin dizeleri birbiriyle, sonrakilerin ikinci dizeleri birinci beyitte uyaklı ve aruzla yazılan koşuk türü ve düzyazı biçimi.
 2. (müzik) Türk müziğinde, belli bir kurala bağlı olmadan, saz arasında türlü makamlarda dolaşılarak sesle yapılan taksim.
 3. Solup dökülen ağaç ya da çiçek özellikle gül yaprağı.


 • Gazelhan: (Arapça, Farsça) İyi gazel okuyan kimse.
 • Gazeliyat: (edebiyat) Bir ozanın divanında bulunan gazeller bölümü.
 • Gazellenmek:
  1. (Yaprak ya da çiçek) Solup dökülmek.
  2. (Ağaç) Yapraklarını dökmek.
 • Gazel okumak: (deyiminin anlamı) Kandırmak amacıyla boş ve gereksiz sözler söylemek.


Gazel Örneği


Bir söz dedi canan ki keramet var içinde
Dün geceye dair bir işaret var içinde

Meyhane mukassi görünür taşradan amma
Bir başka ferah başka letafet var içinde

Eyvah o üç çifte kayık aldı kararım
Şarkı okuyup geçti bir afet var içinde

Olmakda derûnunda hevâ ateş-i sûzan
Nâyin diyebilmem ki ne hâlet var içinde

Ey şûh Nedimâ ile bir seyrin işitdik
Tenhâca varup Göksu’ya işret var içinde
( 0 soru/yorum )