Gazel nedir ne demektir? Gazel örneği


  1. (edebiyat) Divan şiirinde, genellikle aşk, kimi zamanda öğretici ve felsefi konuların işlendiği, 5 - 15 beyitten oluşan, ilk beyitin dizeleri birbiriyle, sonrakilerin ikinci dizeleri birinci beyitte uyaklı ve aruzla yazılan koşuk türü ve düzyazı biçimi.
  2. (müzik) Türk müziğinde, belli bir kurala bağlı olmadan, saz arasında türlü makamlarda dolaşılarak sesle yapılan taksim.
  3. Solup dökülen ağaç yada çiçek özellikle gül yaprağı.

  • Gazelhan: (Arapça, Farsça) İyi gazel okuyan kimse.
  • Gazeliyat: (edebiyat) Bir ozanın divanında bulunan gazeller bölümü.
  • Gazellenmek: 1. (Yaprak yada çiçek) Solup dökülmek. 2. (Ağaç) Yapraklarını dökmek.
  • Gazel okumak: (deyiminin anlamı) Kandırmak amacıyla boş ve gereksiz sözler söylemek.

GAZEL ÖRNEĞİ

Bir söz dedi canan ki kerâmet var içinde
Dün geceye dair bir işaret var içinde

Meyhâne mukassi görünür taşradan amma
Bir başka ferah başka letâfet var içinde

Eyvah o üç çifte kayık aldı kararım
Şarkı okuyup geçti bir afet var içinde

Olmakda derûnunda hevâ âteş-i sûzan
Nâyin diyebilmem ki ne hâlet var içinde

Ey şûh Nedimâ ile bir seyrin işitdik
Tenhâca varup Göksu’ya işret var içinde

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.