Fütur nedir? Fütursuzca ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bezginlik, gevşeklik, usanç, bıkma demektir. Bu işler böyledir. Sevenin de olacak, sövenin de... Sevenlere bakıp şımarmayacak, sövenlere bakıp da fütur getirmeyeceksin.


  • Fütursuzca: Korkusuzca, umursamadan, bıkmadan, aldırmayarak gibi anlamlara gelir. Zaten Gazze'ye fütursuzca (bıkmadan) en çok yardımı yapan da, fütursuzca (aldırmadan) yapılan soykırımı durdurmaya çalışan da Türkiye'dir.


İlgili deyimler ve anlamları


  • Fütur etmemek: (deyiminin anlamı) Umursamamak, önemsememek.
  • Fütur getirmemek: Bezginlik göstermek, usanmak.
( 0 soru/yorum )