Kiremit nedir? Kiremitçi ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Çeşitli kiremitleri ve çatı üzerinde kullanıldıkları yerleri gösteren görsel
Kiremit çeşitleri
Birbirinin kenarına binip suyu aşağıya geçirmeden akıtacak biçimde yapılmış, yapılan çatılarını örtmede kullanılan, kızıl toprak renginde, pişmiş topraktan yapılmış yassı tuğlalar. Alaturka kiremit.


  • Kiremit pervazı: Saçak ucunda ilk kiremit sırasını tutan alın tahtası.
  • Alman kiremidi: Bir kenarı yuvarlatılmış dikdörtgen biçiminde, 30 - 35 cm uzunlukta, 18 cm genişlikte olan ve dik çatılarda kullanılan yassı kiremit.
  • Flaman kiremidi: S biçiminde olup yandan ve üstten bindirilerek yerleştirildiği için suyu geçirmeyen kiremit.
  • Marsilya kiremidi: Tek ve çift yivli olmak üzere iki türü bulunan, birbirine geçmeli dizilebilen, 23 x 41 cm boyutlarında olan makine kiremidi.
  • Mahya kiremidi: Çatıların farklı açılardaki kiremit kaplı yüzeylerinin birleşim yerlerini örtmekte kullanılan ters V şeklinde uzun kiremit.
  • Kiremitçi: Kiremit yapan, satan ya da döşeyen kimse.
( 0 soru/yorum )