kitabe:

Kitabe nedir ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Üzerinde büyük bir Tuğra olan altın yaldızlı ve süslemeli bir kitabe
Kitabe
Babüsselam (Topkapı Sarayı)
Sol kitabe (dış avlu tarafı)
Kitabe, genelde anıtsal bir eserin üzerine tanıtım ve bilgilendirme amaçlı yazılan yazıtlardır. Kitabeler evvela kültür tarihi, sonra kimin tarafından niçin yapıldığını göstermesi bakımından önemlidir.