Kitabe nedir ne demektir? Anlamı


Kitabe
Babüsselam (Topkapı Sarayı)
Sol kitabe (dış avlu tarafı)
Kitabe, genelde anıtsal bir eserin üzerine tanıtım ve bilgilendirme amaçlı yazıtlardır. Kitabeler evvela kültür tarihi, sonra kimin tarafından niçin yapıldığını göstermesi bakımından önemlidir.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.