Kitabe nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Üzerinde büyük bir Tuğra olan altın yaldızlı ve süslemeli bir kitabe
Kitabe
Babüsselam (Topkapı Sarayı) Sol kitabe (dış avlu tarafı)
  1. Anıtsal bir eserin üzerine tanıtım ve bilgilendirme amaçlı yazılan yazıt. Cami, mescit, tekke, dergah, medrese, türbe ve benzeri tarihi yapıların giriş kapılarının üst kısmına, çeşme ve sebillerin alın taraflarına veya yapıların iç ve dış duvarlarına, mermer, taş, ahşap, çini veya madenden yapılmış levha gibi yüzeyler üzerine oyarak veya kabartmak suretiyle işlenerek yazılmış olan yazılara kitabe adı verilir. Bu yazılarda genellikle binanın ne zaman, kimin tarafından yaptırıldığı belirtilir. Mezar taşlarındaki yazılara da kitabe denir.
  2. Levhaların etrafına yapılan yaldızlı, çiçekli nakışlar.
  3. Etrafı silmeler veya çıtalarla çevrilmiş levha halindeki yazısız boş satıh.
  4. Eskiden kitapların başına yazılan isim veya başlık.

( 0 soru/yorum )