Kitle iletişim araçları nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Çeşitli kitle iletişim ve haberleşme araçları gösteren simgeler
Kitle iletişim araçları
Toplumun büyük bir kesimine seslenen radyo, televizyon, film, basın, internet gibi sözlü, yazılı görüntülü iletişim araçlarının genel adı. Kitle iletişim araçları, bilgi edinme ve haberlere ulaşmanın yanı sıra düşüncelerin açıklanmasında da en önemli araçlardır. Kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkileri toplum bilimcilerin çalışma konuları arasındadır.
( 0 soru/yorum )