Klik nedir? Kliklemek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Klik, daha büyük örgütlenme ya da topluluk içinde, ortak kabul edilen amaç ve ilkelerden küçük sapmalar ya da yorum farklılıklarıyla ayrılan, kendi içinde örgütlü gruplardan her biri.
  2. Bilgisayar kullanmakta yararlanılan fare adlı cihazın tuşlarına basmak, kliklemek.
( 0 soru/yorum )