Keşide nedir? Keşide etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir çekin imzalanması
Çek keşide etmek
  1. "Çekme, çekilme" demek olup eskiden telgraf, poliçe, çek, piyango ve şölen gibi sayılı bazı sözcüklerle kullanılırdı, çekiliş.
  2. Eski yazıda bazı harflerin baş tarafı yazıldıktan sonra süs için çekilen uzatma.

  • Keşide etmek: (ticaret) Çek, bono, poliçe, senet gibi değerli kağıt hükmündeki belgeleri doldurmak, düzenlemek veya imzalamak.
  • Keşideci: Poliçe ya da çek düzenleyen kimse.
( 0 soru/yorum )