İmal nedir? İmal etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir ham maddeyi işleyerek mal üretme, işleyerek yapma, işleme.
    Demirden mamul araba parçaları, çeşitli nal, kağnı tekerleri, deriden mamul ayakkabı, bakırdan ve diğer madenlerden yapılan kılıç, kap kaçak, bıçak-kaşık üzerine kazınan işaret (çentik) imal eden ustanın "alamet-i farikası" yani amblemiydi. (İ. Sarı)
  2. Yapım.

  • İmal etmek: Ham madde ve yarı mamulleri bir üretim sürecinde işleyip şekillerini değiştirerek yeni bir mamul haline getirmek.
    Abdullah'ın çark ve millerini imal ettiği, sadece zembereğinin eksik kaldığı saati oluşturacak parçalara baktı. Çelik tel çekilmiş, zemberek ve koninin üzerine sarılmayı bekliyordu. (İlgili cümle kaynağı: N. Göksel)
( 0 soru/yorum )