İlinek nedir? İlineksel ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İlinek (felsefe) kendi başına bir varlığı olmayıp var olmak için dayanacak bir töze gereksinme duyan ve dayandığı tözü değiştirmeksizin değişebilen nitelik. Her hangi bir şeyin rengi, sıcaklığı birer ilinektir.


  • İlineksel: İlinek niteliğinde olan, ilinekle ilgili, özle ilgili olmayıp değişebilen.
( 0 soru/yorum )