İlinek nedir? İlineksel ne demektir? Anlamı


İlinek (felsefe) kendi başına bir varlığı olmayıp var olmak için dayanacak bir töze gereksinme duyan ve dayandığı tözü değiştirmeksizin değişebilen nitelik. Her hangi bir şeyin rengi, sıcaklığı birer ilinektir.


  • İlineksel: İlinek niteliğinde olan, ilinekle ilgili, özle ilgili olmayıp değişebilen.
Hiç yorum yok:

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.