İlmiye nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (tarih) Osmanlı Devletinde din ve bilim eğitimi görüp şeriatın ve örfi hukukun yorumlanmasında ve uygulanmasında ya da medrese eğitim düzeninde görev alan ve devlet örgütünü oluşturan dört sınıftan birisi olan kesim, ilmiye sınıfı, ulema.
  2. Bu gibi işleri yürütenlerin uğraşı.
( 0 soru/yorum )