İmale nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir yana eğme, bir yana çevirme, bir tarafa yatırma, meylettirme: Arkadaşımı bu fikre imale edemedim.
  2. (edebiyat) Aruz ölçüsünde kısa okunması gerekirken ölçüye uydurmak için bir heceyi uzun okuma, kısa (açık) heceden uzun (kapalı) heceye çevirme, uzatma, çekme.


  • İmale etmek: Eğmek, çevirmek, meylettirmek, yatırmak. Cumhurbaşkanını da bu fikre imale etmek gerekiyordu. (M. Yorgancıoğlu)
  • İmale yapmak: (edebiyat) Kısa heceyi uzun okumak.

İmale Örneği


İmale bir aruz hatasıdır. Vezne uydurmak için kısa (açık) bir heceyi kapalı bir heceymiş gibi uzun okunmasından meydana gelir. Örneğin:

Unutup derdimiziii şükredelim halimize
Feilâtun    feilâtun     feilâtun    Feilun
.   .    /   /   .   .    /   /   .   .    /   /   .    .     /
(İii uzun okunması lazım olduğu için imaledir ve vezni bozmaktadır.)


Şanlı tahtın çoktan uçtuuu, şimdi toprak yerdesin
Fâ  i  lâ  tün  fâ  i  lâ  tün   fâ  i  lâ  tün    fâ  i  lün
/    .     /    /     /   .    /    /      /    .    /    /      /    .     /
(Uuu uzun okunması lazım olduğu için imaledir ve vezni bozmaktadır.)

(M. F. Baki)
( 0 soru/yorum )