İma nedir? İma etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Açıkça söylemeden dolaylı olarak anlatma, üstü örtülü olarak belirtme. Aşk, satır aralarımda gizlenmişti ve belki bir imadan ibaretti. Hem, imadan ötesini bilmiyorduk ki (İ. Saymaz). Ona sır saklayamadığı imasında bulunduğum için biraz alınmıştı (İ. Bedioğlu).
  2. Bu şekilde anlatılan şey. İmasını anlamış, kaşlarını yukarı doğru kaldırarak inkâra teşebbüs etmişti (A. Kalay). Kimler anlıyordu onun türküsünün sözlerindeki imayı? (N. S. Osmanlı)
  3. Bu şekilde anlatım için kullanılan kelime, cümle, işaret vb. Mecburen durumu kabullendi ve başıyla onayladığını gösteren bir imada bulundu. (B. Sert)
  4. İşaret. Ayakta durduğu zaman başı dönen, baygınlık geçiren kimse de namazını oturup ima ile kılar. (M. Paksu)

  • İma etmek:
    1. Dolaylı ve üstü kapalı olarak anlatmak. Gerçi çok ima etmesine rağmen, ona henüz evlenme teklifi yapmamıştı. (İlgili cümle kaynağı: P. Ülger)
    2. İşaret etmek. Oturmasını ima ederek eliyle yatağı düzeltti...
( 0 soru/yorum )