ima:

İma nedir? İma etmek ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
İma, dolaylı olarak anlatma, üstü örtülü olarak belirtme, imleme, anıştırma. İmayı hemen anladı.


  • İma etmek: Dolaylı anlatmak, anıştırmak, laf çarptırmak. İma edeceğine açıkça söyle olsun bitsin! (kelime ile ilgili cümle).