İmar nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Renkli bir imar planı örneği
İmar planı örneği
  1. Bayındırlık.
  2. Gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi çalışmaları, bayındır kılma.


  • İmar durumu: Bir arsanın, imar planına ve yönetmeliğine göre kullanılma koşulları ve bu koşulları içeren belge.
  • İmar yönetmeliği: Kentin belediye meclisince onaylandıktan sonra yürürlüğe giren yapı düzeni yönetmeliği.
  • İmar planı: İmar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren üzerine kadastro durumu da işlenmiş plana uygulama imar planı denir.
  • İmar programı: İlgili yasalar uyarınca belediyelerin, imar planının onaylanmasından sonra, bu palın uygulamak üzere, kendi mali olanaklarına göre hazırlamakla yükümlü oldukları program.
( 0 soru/yorum )