İmgecilik nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: 30.8.13 Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
İmgecilik (edebiyat) Birinci Dünya Savaşı döneminde Amerikalı şair Ezra Pound tarafından kurulan, düşünce duyguları açık, özlü imgelerle yansıtmaya önem veren, ölçü ve kalıba karşı çıkan bir şiir akımı. Başlıca temsilcileri Doolittle, Lowell, Aldington ve Fletcher'dır.
( 0 soru/yorum )