İmtiyaz nedir? İmtiyazlı ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak ya da koşul, ayrıcalık.
 2. Devlet tarafından, gazete, fabrika kurmak, maden vb. işletmek gibi bir kişi ya da kuruluşa verilen izin.

 • İmtiyazlı:
  1. İmtiyaz sahibi, ayrıcalıklı.
  2. Elverişli maddi koşullara sahip olan.
   İmtiyazlı kimseler.
 • İmtiyaz sahibi: Bir imtiyazdan yararlanan kimse.
 • İmtiyaz sözleşmesi: Bir kamu hizmetinin yapılmasını belirli koşullarla üstüne alan özel girişimle idare arasında yapılan sözleşme.
 • İmtiyazlı hisse senedi: Bazı üstünlükleri olan ve kar dağıtımında kendisine öncelik tanınan hisse senedi.
 • İmtiyazlı tahvil: Adi hisselere dağıtılmadan kar üzerinde rüçhan hakkına sahip tahvil.
 • İmtiyazsız: Ayrıcalıksız.
( 0 soru/yorum )