İmtiyaz nedir? İmtiyazlı ne demektir? Anlamları


  1. Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak yada koşul, ayrıcalık.
  2. Devlet tarafından, gazete, fabrika kurmak, maden vb. işletmek gibi bir kişi yada kuruluşa verilen izin.

  • İmtiyazlı: 1. İmtiyaz sahibi, ayrıcalıklı. 2. Elverişli maddi koşullara sahip olan.
    İmtiyazlı kimseler.
  • İmtiyaz sahibi: Bir imtiyazdan yararlanan kimse.
  • İmtiyaz sözleşmesi: Bir kamu hizmetinin yapılmasını belirli koşullarla üstüne alan özel girişimle idare arasında yapılan sözleşme.
  • İmtiyazlı hisse senedi: Bazı üstünlükleri olan ve kar dağıtımında kendisine öncelik tanınan hisse senedi.
  • İmtiyazlı tahvil: Adi hisselere dağıtılmadan kar üzerinde rüçhan hakkına sahip tahvil.
  • İmtiyazsız: Ayrıcalıksız.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.