İnikas nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (Işık için) Yansıma, yansı.
  2. (Ses için) Yankılama, yankılanma, yankı.
  3. (Piyasada) Etki ya da tepki.
  4. İnikas tasavvufta bir büyüğün kalbindeki feyiz denilen manevi ilimlerin talebenin kalbine yansıması.


  • İnikas etmek: Yankılanmak, tersine dönmek.
( 0 soru/yorum )