İndirgeme nedir? İndirgemek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Daha basit, daha kolay, daha yalın duruma getirmek. Günler boyunca analizimizi özete indirgemek için uğraştım... (A. Sobel).
  2. (mecazi) Bir şeyi başka (basit) bir şeyle aynı duruma getirmek için onun durumuna indirmek. Lakin yazarın hayatı indirgediği yere okuyucu hayatını indirgemek zorunda değildir (A. Genç). Matematiği problem çözmeye indirgemek, edebiyatı dilekçe yazmaya indirgemek gibi bir şeydir... (İlgili cümle kaynağı: K. İnal)
  3. (kimya) Bir element veya kökün pozitif değerini düşürmek veya negatif değerini yükseltmek. Yükseltgenmiş bir atom elektron alarak indirgenirse nötr halini alır. Nötr haldeki bir atom indirgendiğinde ise (−) değerlikli bir iyona dönüşür.
  4. (matematik) Bir işlemi, bir problemi daha kısa veya kolay çözülür ya da anlaşılır duruma getirmek, basite irca etmek. Matematikte indirgeme, bir ifadenin daha basit bir formda yeniden yazılması anlamına gelir.
( 0 soru/yorum )