İnhilal nedir? İnhilal etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Dağılma, parçalanma, çözgün, çözgünlük.
    Benimle Onu birbirine bağlayan hisler, rabıtalar, ölü vücutların azası gibi çürüyor, dağılıyor, inhilal ediyor" (İlgili cümle kaynağı: R. N. Güntekin).
  2. (kimya) Erime, boşalma.
  3. (Memurluk) Açılma, yerin (makamın) boşalması.
  4. Ayrışma.


  • İnhilal etmek: Erimek, dağılmak, boşalmak.
( 0 soru/yorum )