İnkişaf nedir? İnkişaf etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Gelişme, gelişim. Düzenli okuma çocukların kolay öğrenme ve doğru hüküm verme kabiliyetlerinin inkişafını sağlar. (A. Şark)
  2. Meydana çıkma, aşikar olma. Hal böyle iken tüm gayretini dünyevi şehvetlere ve lezzetlere harcayan kişiye hakikatin inkişafı perdelenmez mi? (İmam-ı Gazali)
  3. (tasavvuf) Manevi bir hal veya sırrın tecelli etmesi, görünmesi. Sadık rüyanın acayiplikleridir ki, kendisiyle gayb inkişaf edip açılır.
  4. (matematik) Bir cismin yüzeylerinin açılıp bir düzlem üzerine yayılması, açınım.


  • İnkişaf etmek:
    1. Gelişmek, açınmak. DNA denilen şeyi o tohuma yazmakla iş bitmiyor; o DNA'nın açılıp inkişaf etmesi için diğer sebeplerin de istihdam olması gerekiyor. (İlgili cümle kaynağı: H. S. Aktaş)
    2. Meydana çıkmak, aşikar olmak.
  • İnkişaf ettirmek: Geliştirmek. Milli endüstrimizi inkişaf ettirmeliyiz. (A. Nesin)
( 0 soru/yorum )