İncelik nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. İnce olma (kalın olmama) durumu.
  2. İnce ve nazikçe davranış, nezaket.
    Peygamber büyük bir incelik göstererek hanımı Safiyye'in, dizine basıp deveye binmesi için ayağını yere koydu (aleyhimüsselam). (İlgili cümle kaynağı: H. Ç. Kara)
  3. Bir işin herkesçe bilinmeyen, fark edilemeyen özellikleri.
    Kainatın bütün incelik ve sırları ancak iman ile açığa çıkabilir (İ. Başaran).
  4. Ayrıntı, teferruat, detay.
    İslam, hak ve hakikati tüm inceliğiyle insanların gözleri önüne getirerek, insanların gerçekleri görmelerini ve ona göre inançlarını belirlemelerini arzu etmektedir (Journal of Academic Studies).
( 0 soru/yorum )