İnan nedir? İnan olsun ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. İnanmak işi, inanma.
  2. Bir kimse ya da bir şeyin doğruluğuna, gücüne ve büyüklüğüne sarsılmaz bir duyguyla inanma.


  • İnan birliği: Aynı inançtaki kişilerin oluşturduğu birlik.
  • İnan olsun: (deyiminin anlamı) "Bana inan, inan ki" anlamında kullanılır. İnan olsun, senin aleyhine konuşan ben değilim. (ilgili cümle)
( 0 soru/yorum )