Lavta nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Lavta çalgısı
Lavta
Lavta, uda benzer, eskiden 6 - 24, günümüzde 6 - 8 telli, telleri çekilerek çalınan küçük bir Batı müziği ve Türk müziği çalgısı.

Ud gibi lavta da, en eski milli sazımız olan Kopuz'un sonradan gelişip, aldığı bir şekildir. Araplar kanalıyla İspanya'ya, oradan da diğer Avrupa memleketlerine geçmiştir. Batı'da lavtanın altı ila yirmi dört kadar telleri bulunanları yapılmıştır. Tamburda olduğu gibi üç çift ve bir tek olmak üzere yedi teli vardır. Lavta yapılışı itibarı ile aynen uda benzer ve ud malzemesi ile yapılır. Uddan farkı; gövde kısmının daha dar, sapının biraz daha uzun olması ve sapma Tamburda olduğu gibi perdeler bağlanmış olmasıdır.

Lavta ud ile tambur arasında bir sese sahip olup bağa mızrap ile çalındığında ve perdeler iyi kullanıldığında tambura oldukça yakın bir ses verir. Bu benzerlik lavtanın kullanımına gerek bırakmamış ve yaygın olarak kullanılmasına engel olmuştur. Lavta önce Doğu'dan Batı'ya gitmiş, sonra Batı'dan Doğu'ya gelmiş enteresan bir sazdır.
( 0 soru/yorum )