Mahfil nedir? Hünkar Mahfili ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İstanbul Ayasofya Camisindeki Hünkar Mahfili
Hünkar Mahfili
Ayasofya Camisi
  1. Toplantı yeri, dernek, çevre.
  2. Toplanmış kimseler, meclis.
  3. Camilerde parmaklıkla ayrılmış yüksek yer.
  4. (mimarlık) Camilerde müezzinlere ve padişahlara ayrılmış yüksekçe bölüm.


  • Hünkar Mahfili: Padişahların Cuma ve Bayram namazlarını, ayrıca Kandil gecelerinde yatsı namazlarını bulundukları şehrin Selâtin Camilerinde kılmaları nedeniyle, Osmanlı mimarisinde "Hünkar Mahfili" ya da "Mahfil-i Hümayun" olarak adlandırılan, Padişahların güvenlik içinde ibadet etmeleri için oluşturulmuş, özel mekanlardır.
( 0 soru/yorum )