Mağmum nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Gamlı, kederli, tasalı, üzüntülü.
    Bir gün gayet mağmum ve mahzun, bir gün de son derece neşeli ve uçarı... Denebilir ki, tamamen sathi bir tip olduğu halde, bazen (Prens Hamlet)in melankolisini yaşamakta, bazen de şımarık bir saraylı hafifliğiyle tepinip zıplamakta...
  2. (Hava için) Sıkıcı, kapanık, bulutlu.
    O teşrinisani (kasım) gününün havası pek mağmum, İstanbul'un afakı bulutlarla kapalı idi. (İlgili cümleler kaynağı: N. F. Kısakürek)
( 0 soru/yorum )