kail:

Kail nedir? Kail olmak ne demektir? Anlamları

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Kail, Arapçada "söylenen", "anlatan" demekse de, dilimizde "aklı yatmış", "razı olmuş", "inanmış" anlamında kullanılır. Ben bu işin doğruluğuna kail oldum.


  • Kail olmak: (halk dilinde)
    1. Kabul etmek, inanmak.
    2. Razı olmak. Keşişin yaya yürümesine Küçük Şehzadenin gönlü kail olmadı.