Kail nedir? Kail olmak ne demektir? Anlamları


Kail, Arapçada "söylenen", "anlatan" demekse de, dilimizde "aklı yatmış", "razı olmuş", "inanmış" anlamında kullanılır. Ben bu işin doğruluğuna kail oldum.


  • Kail olmak: (halk dilinde) 1. Kabul etmek, inanmak, 2. Razı olmak. Keşişin yaya yürümesine Küçük Şehzadenin gönlü kail olmadı.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.