Name nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Eskiden mektup.
    Yirmiden çok name yazdım, bir kızıl verd ekledim / Kûy-i yârdan bir güzel söz, bir de mektup bekledim...
  2. "Yazılı belge ya da küçük kitap" anlamıyla adların sonuna getirilerek bileşik adlar oluşturur.
    Beyanname, kanunname, vekaletname, şehadetname gibi.

  • Name nüris: (tarih) Namei hümayunları kaleme alan Babıali divan katibi.
  • Namei hümayun: (tarih) Osmanlı padişahlarının öbür devlet başkanlarına, kendilerine bağlı bey ve hakanlara yazdıkları mektuplara verilen ad.
( 0 soru/yorum )