Tahkiye nedir? Tahkiye etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir olayı anlatmada ki düzen, anlatış düzeni.
    Tahkiye, bir ifade tarzıdır, bir anlatım biçimidir, bütün edebi türlerde az ya da çok kullanılabilir. Hikaye ederek anlatmaktır. Kurgu yapmaktır. Karakter oluşturmaktır. Kişileri maharetle konuşturmaktır. Bir nesir yazarının edebi kabiliyetini belirlemede en önemli kıstas, tahkiye becerisidir. (Ö. Sevinçgül)
  2. (edebiyat) Anlatı.
    Sahnelerde monolog, diyalog ve tahkiyeler vardır. (A. H. Tanpınar)


  • Tahkiye etmek: Hikaye etmek, rivayet etmek.
    Mevlana Hazretleri bu durumu Bayezid ile müritleri arasında geçen bir olayı Mesnevi'sinde tahkiye etmek suretiyle açıklamaya çalışır. (İlgili cümle kaynağı: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi)
( 0 soru/yorum )