Karışım nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Birden çok şeyin karıştırılmasıyla elde edilen veya ortaya çıkan şey. Bu kadar ırk ve kültürün sahneye çıktığı bu coğrafyada zamanla bütün ırkların karışımından oluşan melez bir ırk, bütün kültürlerin karışımından oluşan melez bir kültür oluşmuştu. (N. Karstarlı)
  2. (kimya) İki ya da daha çok maddenin kimyasal bir tepkime olmaksızın kendi özelliklerini kaybetmeyecek şekilde bir araya gelmesi. Karışımı oluşturan maddeler gözle ya da optik aygıtlarla görülmüyorsa karışıma homojen denir (örneğin tuzlu su), tersi durumda karışım heterojen olur (örneğin yağ-su karışımı).
( 0 soru/yorum )