müphem:

Müphem nedir? Müphemiyet ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Belirsiz, ne olduğu açıkça anlaşılamayan.
    Muğlak ve müphem konuların zihinlerde daha berrak bir şekilde kavranmasını sağlayacak net açıklamalarda bulunduğu görülmektedir.
  2. Açık ve belirgin olmaksızın, belli belirsiz.
    "Müphem konuşuyor."
  3. Kapalı, gizli.
    İleride seçeceğim mesleğin müphem izlerini bulduğumu şimdi daha iyi anlıyorum.


  • Müphemiyet: Belirsizlik, kapalılık. Her şeyde baygın, dalgın, sisli bir müphemiyet var.