Müphem nedir? Müphemiyet ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Belirsiz, ne olduğu açıkça anlaşılamayan: Muğlak ve müphem konuların zihinlerde daha berrak bir şekilde kavranmasını sağlayacak net açıklamalarda bulunduğu görülmektedir.
  2. Açık ve belirgin olmaksızın, belli belirsiz: "Müphem konuşuyor."
  3. Kapalı, gizli: İleride seçeceğim mesleğin müphem izlerini bulduğumu şimdi daha iyi anlıyorum.


  • Müphemiyet: Belirsizlik, kapalılık: Her şeyde baygın, dalgın, sisli bir müphemiyet var. (örnek cümle)
( 0 soru/yorum )