Münfesih nedir? Münfesih olmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bozulmuş, dağılmış, feshedilmiş, yürürlükten kaldırılmış: İflas veya tasfiye durumu ile münfesih duruma düşen şirketler için ortağın talep etmesi halinde, mahkeme kararı ile iflasın, tasfiyenin açılmasına... (S. Ceylan)

  • Münfesih olmak: Dağılmak, lağvolmak: Binaenaleyh iki ortaktan birinin vefatı ile ortaklığın münfesih olması zaruridir. (kelime ile ilgili cümle)
( 0 soru/yorum )