Münfesih nedir? Münfesih olmak ne demektir? Anlamı

Bozulmuş, dağılmış, feshedilmiş, yürürlükten kaldırılmış. İflas veya tasfiye durumu ile münfesih duruma düşen şirketler için ortağın talep etmesi halinde, mahkeme kararı ile iflasın, tasfiyenin açılmasına... (S. Ceylan)

  • Münfesih olmak: Dağılmak, lağvolmak. Binaenaleyh iki ortaktan birinin vefatı ile ortaklığın münfesih olması zaruridir. (kelime ile ilgili cümle)