münfesih:

Münfesih nedir? Münfesih olmak ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Bozulmuş, dağılmış, feshedilmiş, yürürlükten kaldırılmış. İflas veya tasfiye durumu ile münfesih duruma düşen şirketler için ortağın talep etmesi halinde, mahkeme kararı ile iflasın, tasfiyenin açılmasına... (S. Ceylan)

  • Münfesih olmak: Dağılmak, lağvolmak. Binaenaleyh iki ortaktan birinin vefatı ile ortaklığın münfesih olması zaruridir. (kelime ile ilgili cümle)