Münferit nedir? Münferiden ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Tek, ayrı, kendi başına olan: Cemaatle namaz kılmak esastır, münferit namaz ise arızidir (sonradan ortaya çıkmıştır). (İlgili cümle kaynağı: Ö. Tuğrul İnançer)


  • Münferiden: Tek başına, yalnız olarak: Neticede O (sav) hiçbir peygambere nasip olmayan bir şerefe, yani ruhu ve bedeniyle miraç yapma, Cenabı Hak'la münferiden konuşma ve O'nun (cc) eşsiz Cemalini görme şerefine nail oldu.
( 0 soru/yorum )