münferit:

Münferit nedir? Münferiden ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Tek, ayrı, kendi başına olan. Cemaatle namaz kılmak esastır, münferit namaz ise arızidir (sonradan ortaya çıkmıştır). (Tuğrul İnançer)


  • Münferiden: Tek başına, yalnız olarak. Neticede O (sav) hiçbir peygambere nasip olmayan bir şerefe, yani ruhu ve bedeniyle miraç yapma, Cenabı Hak'la münferiden konuşma ve O'nun (cc) eşsiz Cemalini görme şerefine nail oldu.